สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360201411005181036100518 บ้านหนองหญ้าข้าวนก3บ้านหนองหญ้าข้าวนกหนองตูมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 44822911 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610051816.36139331102.0860553
360201421005191036100519 หนองเมยสามัคคี7บ้านหนองเมยหนองตูมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 44870314 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610051916.34696878102.1094338
360201431005211036100521 บ้านแดงสว่าง9บ้านบ้านจำปาทองหนองตูมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 44100100dangsawang@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610052116.37231533102.1035433
360201441005121036100512 โนนเสลาประสาทวิทย์12บ้านบ้านโนนทันหนองตูมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 44128556 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610051216.35119134102.0467663