สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360201651004941036100494 บ้านสะเดาหนองไผ่2บ้านบ้านหนองไผ่สระพังบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 44870545- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610049416.38467083102.4135078
360201661004931036100493 ไตรมิตรพิทยา4บ้านบ้านนามั่งสระพังบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 448865351036100493@pracharath.ac.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610049316.4093182102.3982102
360201671004961036100496 บ้านถนนกลาง7บ้านถนนกลางสระพังบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 973029498- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610049616.42164761102.409276
360201681004971036100497 บ้านนายม8บ้านบ้านนายมสระพังบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 44822766- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610049716.4099046102.4204516