สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360202421005881036100588 บ้านคอนสาร2บ้านบ้านคอนสารคอนสารคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 44876700 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058816.61484994101.9207239
360202431005891036100589 บ้านน้ำพุปางวัว8บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 653924989- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058916.60096758101.9267118
360202451005911036100591 บ้านคลองบอน5บ้านคลองบอนคอนสารคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 44876447- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610059116.61219845101.9176657