สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200011006351036100635 ศาลาสามัคคี4บ้านศาลากุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ bansala54@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063516.30762362101.9600183
360200021006361036100636 บ้านระหัด3บ้านบ้านระหัดกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 44870365- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063616.29531934101.9598094
360200031006841036100684 บ้านขามป้อม6บ้านขามป้อมกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 44893996-bankhampom2009@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610068416.33833334101.9829004
360200041006851036100685 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)2บ้านบ้านกุดเลาะกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 44823231kudlo@thaimail.com www.kudlorschool.com16.2951368101.9079118
360200051006871036100687 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)7บ้านบ้านโนนตุ่นกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 44870443Nimnual Tooms@chaiyo.c https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610068716.29033368101.9412027