สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360202271004201036100420 บ้านหนองสังข์1บ้านหนองสังข์หนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 448231731036100420@pracharath.ac.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042016.26662821102.3559835
360202281004211036100421 หนองพอกกองศรี14บ้านกองศรีหนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 897164589nongpok_np@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042116.26628784102.3711166
360202291004221036100422 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น8บ้านบ้านหนองศาลาหนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 061 932 6569Nongsalapachadnontoon2561@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042216.24324772102.2985002
360202301004231036100423 หนองแต้วรวิทย์5บ้านบ้านหนองแต้หนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ -nongtaeworrawit_school@windowslive.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042316.23363922102.3241528
360202311004241036100424 โคกม่วงศึกษา9บ้านบ้านโคกม่วงหนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 44109134- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042416.22193176102.3628255
360202321004251036100425 บ้านหนองหญ้าปล้อง6บ้านบ้านหนองหญ้าปล้องหนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 44109138wala1977@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042516.23704941102.3813075
360202331004261036100426 บ้านก่าน3บ้านบ้านก่านหนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 44870553bestbankan@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042616.28013929102.3587805
360202341004271036100427 บ้านหนองปลามันหนองไร่12บ้านบ้านหนองปลามันหนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 44870234action2554@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042716.2586801102.3409081