สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360201981004321036100432 บ้านยางคำวิทยา4บ้านบ้านยางคำท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 44870193Yangkumwit@hotmail.com Yangkumwittaya.blogspot.com16.10880443102.1008796
360201991004281036100428 บ้านท่ามะไฟหวาน1บ้านบ้านท่ามะไฟหวานท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 44109116tamafaiwan_school@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042816.1267391102.091744
360202001004291036100429 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์3บ้านกุดโง้งท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน kgdongsawan@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042916.15520835102.0936636
360202011004301036100430 บ้านท่าทางเกวียน5บ้านบ้านท่าทางเกวียนท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 44870154- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610043016.17801643102.0964622
360202021004311036100431 บ้านทุ่งคำหลวง2บ้านบ้านทุ่งคำหลวงท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 44870159- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610043116.10264999102.0799524