สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360201851004121036100412 บ้านหนองม่วงบำรุง5บ้านบ้านหนองม่วงโคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 898640204tanaboonchai@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041216.09122259102.1880849
360201861004131036100413 บ้านเซียมป่าหม้อ2บ้านบ้านป่าหม้อโคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041316.10458178102.201578
360201881004081036100408 บ้านโคกกุง13บ้านบ้านกรุงบูรพาโคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 44131093add_kkg@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040816.1301511102.1776442
360201891004091036100409 บ้านตลุกหิน3บ้านบ้านตลุกหินโคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 95417416- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040916.09458685102.1298825
360201901004101036100410 บ้านหนองแวง4บ้านบ้านหนองแวงโคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง nongwang.cyp2@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041016.10628094102.1582174
360201911004111036100411 บ้านโปร่งสังข์6บ้านโปร่งสังข์โคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 44109110 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041116.10934908102.1828187