สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360201961003821036100382 บ้านสระแต้5บ้านบ้านสระแต้หนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 44870531- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610038216.15082782102.2394879
360202221003991036100399 บ้านซำมูลนาก9บ้านบ้านสระปทุมหนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 44052675 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610039916.140225102.2928946
360202231003791036100379 บ้านหนองสามขา5บ้านบ้านหนองสามขาหนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 44870528phongsak26107@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610037916.0858532102.2782195
360202241003801036100380 บ้านโปร่ง2บ้านบ้านโปร่งหนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 44870187 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610038016.1569442102.2585593
360202251003831036100383 บ้านโนนคูณ7บ้านบ้านโนนคูณหนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 44109131ngamsakul@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610038316.14172183102.2536008
360202261003911036100391 บ้านหนองแกหนองโน11"บ้านบ้านหนองแกหนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ bannongkaenongno.school@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100391102.28299916.14748124