สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200391006321036100632 ชุมชนบ้านเมืองเก่า12บ้านเมืองเก่าบ้านยางเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 1036100632@pracharath.ac.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063216.28339797101.9274187
360200401006331036100633 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี8บ้านบ้านท่าขามบ้านยางเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063316.29729011101.8929389
360200411006341036100634 บ้านหนองแต้6บ้านบ้านหนองแต้บ้านยางเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 44870360 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063416.27379028101.9021072
360200421006311036100631 เกษตรศิลปวิทยา1บ้านบ้านยางบ้านยางเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 44869108 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063116.28002523101.9558403