สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. ประกาศเลิกสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360201231005171036100517 บ้านโนนสลวย#เลิกสถานศึกษา 3602012711บ้านโนนสลวยผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 44870316bannonsaluoy.school@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610051716.32394913102.14118