สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200501006371036100637 สระโพนทอง4บ้านสระโพนทองสระโพนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 44870532 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063716.25828174101.9611233
360200511006381036100638 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)1บ้านบ้านโพธิ์สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 44870518banphoschool107@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063816.26991204101.9687764
360200521006391036100639 บ้านหนองคูวิทยาคม7บ้านบ้านหนองคูสระโพนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 44870514- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063916.26166598101.9703028
360200531006681036100668 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)5บ้านส้มกบสระโพนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง somkobsch2482@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066816.24384788101.9529533
360200541006691036100669 บ้านพีพวย8บ้านพีพวยสระโพนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง -- data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103610066916.2221967101.9443729