สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200431006401036100640 ชุมชนบ้านหัน5บ้านบ้านหันบ้านหันเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 044-109867scbanhun@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610064016.3218927102.0033146
360200441006411036100641 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า12บ้านบ้านดอนมะค่างบ้านหันเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 44870423bandonsch@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610064116.29139307101.9821888
360200451006421036100642 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง9บ้านบ้านโนนหินลาดบ้านหันเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 44822750- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610064116.36181538102.0218754
360200461006431036100643 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)7บ้านบ้านนาไฮบ้านหันเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน -nahaib@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610064316.32256463102.0509934
360200471006441036100644 บ้านตลาดอุดมวิทย์3บ้านบ้านตลาดทรายบ้านหันเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 44870533- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610064416.31022409102.0081673