สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200621006931036100693 บ้านหนองโพนงาม14บ้านหนองโพนงามหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 895776789 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069316.42295364101.9687523
360200631006941036100694 บ้านหนองไผ่2บ้านบ้านหนองไผ่หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 0samervi1529@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069416.44881951101.9593209
360200641006951036100695 บ้านสารจอด15บ้านบ้านสารจอดใหม่หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 087-2313703- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069516.43543314101.9387782
360200651006961036100696 บ้านวังม่วง5บ้านบ้านวังม่วงหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม -wangmuang.school2@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069616.42615162101.902602
360200661006971036100697 บ้านโคกสง่า9บ้านบ้านโคกสง่าหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 44870125Khoksanga.ksb@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069716.40451694101.8660339
360200671006981036100698 บ้านทิกแล้ง6บ้านบ้านทิกแล้งหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 44893995 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069816.43222735101.8533434
360200681006991036100699 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์11บ้านห้วยหินลับหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 082-8531813sukhnththiphysemaphechr314@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069916.42812969101.856088
360200691007001036100700 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)8บ้านสันติสุขหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 44860211suntisuk1980@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610070016.46607097101.9482321
360200701007011036100701 บ้านสารจอดเก่า3บ้านสารจอดเก่าหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 44822747sanjodkaosc@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610070116.43438088101.9236178
360200711006831036100683 บ้านดอนหัน7บ้านบ้านดอนหันหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม -donhanschool@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610068316.41655894101.9419922