สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200941005361036100536 บ้านธาตุ1บ้านธาตุธาตุทองภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 44822913- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053616.20059108102.1780455
360200951005381036100538 บ้านหนองกุงใหม่3บ้านหนองกุงใหม่ธาตุทองภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 44870543nongkungmaischool@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053816.23836792102.1737206
360200961005391036100539 บ้านฝายพญานาค4บ้านฝายพญานาคธาตุทองภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 44100220raksainam@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053916.22005066102.215624
360200971005411036100541 บ้านตาดรินทอง6บ้านตาดรินทองธาตุทองภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 655304518btrt.cc.si@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610054116.21777048102.1123805
360200981005351036100535 บ้านหนองคัน8บ้านหนองบัวคำธาตุทองภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 044130442-3nongkhan.sc@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053516.22380555102.1922029