สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200721005281036100528 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน1บ้านบัวพักเกวียนกวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610052816.29670116102.2075302
360200731005291036100529 บ้านสวนอ้อย9บ้านสวนอ้อยกวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 44870276- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610052916.3056414102.2332764
360200741005301036100530 บ้านหนองปอแดง7บ้านหนองปอแดงกวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 08-7962-2786prodang2561@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053016.29211028102.2503352
360200751005311036100531 บ้านกวางโจนโนนทอง4"บ้านกวางโจนกวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 44109361 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100531102.2552273611016.27955661
360200771005331036100533 คุรุราษฎร์วิทยา3บ้านหนองคร้อกวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 44870324sakol.m@obec.go.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053316.25476907102.2464543
360200781005341036100534 บ้านดอนจำปา17บ้านดอนจำปากวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 44870412 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053416.2708784102.270072
360200791005371036100537 บ้านหนองกุง14บ้านหนองกุงกวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 44870412 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053716.27034758102.2028477