สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360201451005551036100555 เนรมิตศึกษา2บ้านโนนตุ่นโอโลภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 44862756neramit2553@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055516.37654187102.168042
360201461005591036100559 บ้านโนนดินจี่12บ้านโนนดินจี่โอโลภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 44862815bannondinjee@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055916.36429116102.1763599
360201471005601036100560 บ้านหนองแวง9บ้านหนองแวงโอโลภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 44870541obecchaiyaphum2062@gmail.com sites.google.com/site/bnwschool2062/16.32454632102.2010899
360201481005611036100561 บ้านห้วยพลวง7บ้านห้วยพลวงโอโลภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 885914739- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610056116.33457466102.1777868