สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360201321005861036100586 บ้านกุดหัวช้าง12บ้านกุดหัวช้างหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 878760648kudhuachang.school132@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058616.48205358102.1913146
360201331005271036100527 บ้านหนองบัวพรม11บ้านหนองบัวพรมหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610052716.41476739102.1622154
360201341005801036100580 หนองเบนประภากร5บ้านหนองเบนหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 44870401- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058016.44845424102.1772941
360201351005811036100581 บ้านหนองคอนไทย4บ้านหนองคอนไทยหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย -- data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058116.43157555102.1644384
360201361005821036100582 บ้านมูลกระบือ14บ้านมูลกระบือหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 626582575 data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058216.46841601102.2181844
360201371005831036100583 บ้านสีปลาด6บ้านสีปลาดหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 44822900sipalad.sch@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058316.46370227102.2032776
360201381005841036100584 บ้านโนนข่า2บ้านโนนข่าหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 44870315- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058416.47647794102.1911785
360201391005851036100585 บ้านหัวหนอง7บ้านหัวหนองหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 44870402- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058516.47370328102.2243929