สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200851005621036100562 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)1บ้านโคกสะอาดโคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 44881204bpd0513.msc@gmail.com www.banphudin.com16.48671769102.1279675
360200861005631036100563 บ้านกุดโคลน7บ้านกุดโคลนโคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 44870409- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610056316.48372804102.0612169
360200871005641036100564 บ้านหนองไรไก่12บ้านหนองไรไก่โคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 813690136nayhou@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610056416.48979975102.1631233
360200891005661036100566 บ้านกุดแดง3บ้านกุดแดงโคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 44870481 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610056616.4932008102.1476299
360200901005671036100567 บ้านโนนสาวเอ้9บ้านโนนสาวเอ้โคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 44870482 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610056716.46275609102.1278763
360200921005691036100569 บ้านกุดจอก14บ้านเทวาสถิตย์โคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 44870480- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610056916.48539455102.1070198
360200931005701036100570 บ้านหนองปลา5บ้านหนองปลา.โคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 945300660rr_nongpla@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057016.48952622102.1080494