สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200991005711036100571 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)16บ้านศิลาทองบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44128060BK_phukhieo@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057116.39530151102.0588275
360201001005721036100572 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)13บ้านลาดบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44822919- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057216.40517899102.0188802
360201011005731036100573 บ้านนาหัวแรด11บ้านนาหัวแรดบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870321 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057316.43226934102.0019873
360201021005741036100574 บ้านโนนหินแร่5บ้านโนนหินแร่บ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44822916- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057416.39153222102.0116049
360201031005751036100575 บ้านดอนเตาเหล็ก3บ้านดอนเตาเหล็กบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870408srsomsak4@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057516.41167478102.0285273
360201041005761036100576 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา9บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44109374phromdaeng@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057616.40430578101.9989586
360201051005771036100577 บ้านนาหนองทุ่ม7บ้านนาหนองทุ่มบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 819665715krunanongthum@yahoo.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057716.39528452102.0015199
360201061005781036100578 บ้านหนองแซง4บ้านหนองแซงบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44025302 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057816.41304615102.0761365
360201071005791036100579 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
8บ้านโป่งดินดำบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870587 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057916.41837616102.090717
360201081005261036100526 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)18บ้านหนองดินดำบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870542?Nongbindma.2@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610052616.41178652102.1039127