สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360202471006261036100626 บ้านดงกลาง4บ้านนาผักเสี้ยนดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 44870351dongklang4@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062616.52273423102.0007347
360202481006271036100627 บ้านดงใต้6บ้านดงใต้ดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 44870350 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062716.5242866102.0137813
360202491006291036100629 บ้านหนองตากล้า8บ้านหนองตากล้าดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 44870349- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062916.53089842102.0004606
360202501006301036100630 บ้านกุดแคน2บ้านกุดแคนดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 093-3833225- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063016.53571053102.0234347
360202511006201036100620 บ้านท่าศาลา9บ้านท่าศาลาดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 44870156 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062016.52645605101.960221
360202521006231036100623 บ้านโคกนกทา1บ้านโคกนกทาดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 44870352- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062316.54811349101.9926618