สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360202731006251036100625 บ้านโนนโจด2บ้านบ้านโนนโจดโนนคูณคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ -- data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062516.48511952102.0532215
360202741006281036100628 บ้านโนนสง่า5บ้านบ้านโนนสง่าโนนคูณคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ -bannonsanga@hotmail.com data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062816.5188513102.023018
360202751006211036100621 บ้านโนนคูณ6บ้านกุดมะนาวโนนคูณคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062116.4974126102.0507364
360202761006221036100622 บ้านโสกมะตูม7บ้านโคกมะตูมโนนคูณคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ 812642117 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062216.47962931102.0202017
360202771006241036100624 บ้านโจดกลาง4บ้านโจดกลางโนนคูณคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ 43402668- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062416.47897198101.9976796