สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360202581005981036100598 บ้านนาเกาะ7บ้านบ้านนาเกาะทุ่งนาเลาคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 44876693Tontong_100tm@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610059816.60979589101.9088648
360202591005991036100599 บ้านน้ำอุ่น9บ้านน้ำอุ่นทุ่งนาเลาคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 44870173 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610059916.5788171101.863921
360202601006191036100619 บ้านนาวงเดือน8บ้านนาวงเดือนทุ่งนาเลาคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 091-863-6025prpeerat@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610061916.58527128101.9192643
360202611006001036100600 บ้านน้ำพุหินลาด6บ้านน้ำพุหินลาดทุ่งนาเลาคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 44876544?namphuhinlard@gmail.com ?http://www.namphuhinlard16.61135267101.8943724
360202621006061036100606 บ้านโนนหัวนา5บ้านโนนหัวนาทุ่งนาเลาคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 44876692nonhuana@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610060616.61699799101.9103783