สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360202171004151036100415 บ้านหนองขาม3บ้านบ้านหนองขามเหนือหนองขามแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 44870380bnkch@se-cd.net https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041516.16390977102.1919703
360202191004171036100417 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่6บ้านบ้านหนองแห้วหนองขามแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 44870357kumpoon2554@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041716.1425912102.2101778
360202201004181036100418 บ้านโนนงิ้วงาม12บ้านบ้านงิ้วงามหนองขามแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 44822796mtts0887090662@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041816.16788035102.1635941
360202211004191036100419 บ้านหนองช้างเอก8บ้านบ้านหนองช้างเอกหนองขามแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 44109129charngeak@Gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041916.1707122102.1382891