สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360202111003951036100395 บ้านโคกสูง-วังศิลา5บ้านบ้านโคกสูงบ้านแก้งแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 4482362036020211@chaiyaphum2.go.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610039516.18625129102.3110834
360202121003961036100396 หว้านไพรสามัคคี8บ้านบ้านห้วยหว้านไพรบ้านแก้งแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870267 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610039616.17637319102.2872537
360202131003971036100397 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์2บ้านกุดเก่าน้อยบ้านแก้งแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870101 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610039716.16334888102.3136418
360202141003981036100398 บ้านดงขีสะเดาหวาน6บ้านบ้านดงขีบ้านแก้งแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง narawansriwicha2511@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610039816.19686575102.3084794
360202151003931036100393 บ้านโนนสะอาด11บ้านบ้านโนนสะอาดบ้านแก้งแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 988241391Nonsaadsch@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610039316.148155102.302863
360202161003941036100394 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ39หมู่บ้านแก้งแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 871399220?bkobecschool@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610039416.19307451102.3275398