สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360201821004331036100433 บ้านหนองพีพ่วน6บ้านบ้านหนองพีพ่วนเก่าย่าดีแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 44870237pechtmuang@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610043316.09053282102.0852667
360201831004341036100434 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์4บ้านบ้านด่านเจริญเก่าย่าดีแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 44870146sindybitong@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610043416.06879977102.0891409
360201841004351036100435 บ้านเก่าวิทยานุกูล1บ้านบ้านเก่าย่าดีเก่าย่าดีแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 44822812- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610043516.05245353102.0557356