สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360202031004041036100404 บ้านนกเขาทอง4บ้านบ้านนกเขาทองนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 44870163- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040416.02149834102.1707266
360202041004051036100405 บ้านโคกล่าม8บ้านโคกล่ามนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 44870124koklampass@thaimail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040516.0707695102.1612889
360202051004061036100406 บ้านโคกงาม1บ้านบ้านโคกงามนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 885914735kokngam_school@hotmail.co.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040616.08019701102.2245867
360202061004071036100407 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
5บ้านบ้านดงพองนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 986365868- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040716.02151974102.1572346
360202071004001036100400 บ้านนาหนองทุ่ม14บ้านบ้านนาหนองทุ่มนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 44883178- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040016.04626184102.1800156
360202081004011036100401 บ้านนาแก10บ้านบ้านนาแกนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 44056052nka.kangklo@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040116.05051515102.1519089
360202091004021036100402 บ้านหนองรวก2บ้านบ้านหนองรวกนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 44883237- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040216.05867158102.1989378
360202101004031036100403 บ้านหนองไผ่ล้อม6บ้านบ้านหนองไผ่ล้อมนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 0nongphailom1@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040316.0275521102.1483254