สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360201921003761036100376 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่9บ้านแก้งอรุณช่องสามหมอแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 44882743junmahong_123@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610037616.11513154102.2551632
360201931003771036100377 ศรีแก้งคร้อ10บ้านบ้านศรีพัฒนาช่องสามหมอแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 044882911/044882977"Srikaengkhro@hotmail https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610037716.10749887102.2559142
360201941003781036100378 บ้านหนองแสงวิทยา2บ้านบ้านหนองแสงช่องสามหมอแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 44882037kongrit975@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610037816.08502519102.2488061
360201951003811036100381 บ้านหนองไฮ3บ้านบ้านหนองไฮช่องสามหมอแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610038116.0838806102.2651687