สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200551006471036100647 บ้านโจดพิทยาคาร4บ้านบ้านโจดหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44822927banjoad@gmail.com data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=103610064716.15379602101.8768756
360200561006481036100648 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)1บ้านหนองข่าหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44822842nongkhawit@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610064816.20666263101.9078984
360200571006491036100649 บ้านฉนวน10บ้านบ้านฉนวนหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44822841chanuan36020057@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610064916.21032845101.9029293
360200581006531036100653 บ้านท่าคร้อโนนศิลา9บ้านโนนศิลาหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44870150ning.2534@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610065316.17797485101.8917096
360200591006541036100654 บ้านนาสมบูรณ์6บ้านนาสมบูรณ์หนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44870169- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610065416.12041054101.8413607
360200601006551036100655 บ้านห้วยยางดำ7บ้านบ้านห้วยยางดำหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44822993jannaronglove357@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610065516.11368284101.837995
360200611006561036100656 บ้านหนองแดงกุดจิก5บ้านหนองแดงหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44870228Nongdang2556@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610065616.14322644101.8571025