สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200161006861036100686 บ้านโนนเขวา2บ้านบ้านโนนเขวาโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง -bannonkhow@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610068616.32228093101.8755237
360200171006881036100688 บ้านโนนทอง1บ้านบ้านโนนทองโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 44109855- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610068816.30645378101.9057452
360200181006891036100689 บ้านโนนหนองไฮ5บ้านโนนหนองไฮโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 441098562554nh@gmail.com nonnonghai.orgfree.com16.36107419101.8170834
360200191006901036100690 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง4บ้านบุ่งสิบสี่โนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง -?bung14school@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069016.35494363101.8251481
360200201006911036100691 บ้านกลาง6บ้านกลางโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069116.38012995101.800915
360200211006921036100692 บ้านแก้งตาดไซ7บ้านบ้านแก้งตาดไซโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 44109854kangtatsai@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069216.3825877101.7990076