สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. ประกาศเลิกสถานศึกษา


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
360201231005171036100517 บ้านโนนสลวย#เลิกสถานศึกษา 36020127ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง -----------1เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1