รหัสโรงเรียน ภาษาไทย -1ปีกาผลต่าง คณิตศาสตร์ -1ปีกาผลต่าง วิทยาศาสตร์ -1ปีกาผลต่าง ภาษาอังกฤษ -1ปีกาผลต่าง เฉลี่ย -1ปีกาผลต่าง ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ